VILAKI

Ứng dụng tìm kiếm thông dịch viên duy nhất tại Việt Nam với nhiều tính năng nổi bật, đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng

Tải về

Lời nói đầu

Ứng dụng tìm kiếm thông dịch viên duy nhất tại Việt Nam với các tính năng tuyệt vời để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tuyệt vời.

VILAKI là một ứng dụng di động cho phép bạn chia sẻ hoặc thuê dịch vụ cho người dùng thông qua quyền sở hữu riêng dựa trên mô hình Sharing Economy.

Lượng khách hàng tiềm năng và phiên dịch viên rất phong phú

• Xã hội ngày càng phát triển nhu cầu kết nối ngôn ngữ ngày càng được nâng cao.Thông dịch viên là một trong những giải pháp kết nối giữa hai ngôn ngữ.Trong 5 - 10 năm nhu cầu này càng được mở rộng vì rào cản địa lý hiện tại không còn là vấn đề.Với Vilaki sẽ dễ dàng gắn kết tất cả mọi người.

Quy trình đăng ký tài khoản (Khách hàng)

Bước 1: Nhập các thông tin cơ bản

Nhập thông tin cơ bản và thông tin thanh toán cá nhân của bạn

Bước 2: lựa chọn thông dịch viên

Vilaki đã tính toán và cung cấp một danh sách các thông dịch viên đáp ứng nhu cầu của khách hàng và sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức cho công việc. Khách hàng chỉ cần chọn ứng viên tốt nhất cho công việc của mình.

Bước 3: Quy trình thanh toán

Khách hàng có thể chọn một trong hai hình thức, trả trước hoặc trả sau Vilaki và họ có phương thức thanh toán điện tử thuận tiện nhất cho khách hàng của mình.-->